Just nu är det störningar i beställningsfunktionen.
Var god maila din beställning till info@interquest.se

 

Grattis du har blivit förälder!

Barn med hörselnedsättning – en handbok
i modern familjeintervention

Handboken är ett första led i en strävan att bidra till utvecklandet av modern familjeintervention.

Handboken riktar sig till föräldrar. Det kan handla om föräldrar till barn med en nyligen diagnostiserad hörselnedsättning eller föräldrar till barn/ungdomar som kommit en bit på vägen i ”hörselresan”. Därför är boken indelad i fyra block för att kunna läsas från början eller där ni som föräldrar befinner er just nu.

Yrkesverksamma inom hörselhabilitering (familjeintervention), förskola, skola och alla andra intresserade av modern familjeintervention kommer säkerligen att finna handboken intressant. ”Grattis du har blivit förälder! Barn med hörselnedsättning – en handbok i modern familjeintervention” kan vara underlag för dialog mellan familj och berörd personal inom familjeintervention, förskola eller skola.

 

BokenFram1frilagdWebb

En förälder som redan har läst handboken uttryckte sig så här:

Boken innehåller flera olika kapitel som handlar om barnet från diagnos upp genom skolåldern. Väldigt enkelt och lättförklarligt berättat med fina bilder. Skrivet i en positiv anda, ”att allt faktiskt ordnar sig”. Theory of Mind, språkutveckling och många andra områden beskrivs och det finns tips till oss föräldrar.  Jag kan verkligen rekommendera den. Den är faktiskt som en modern guidebok i hur man kan hjälpa sitt barn på bästa sätt.

 

Interquest AB